Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski IR-BUD ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich..
Celem projektu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności w obszarze innowacyjności produkcji przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski IR-BUD na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

__________________________

Realizujemy projekt pt: „Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy” w ramach 5 Osi Priorytetowej efektywności energetycznej i gospodarki nisko emisyjnej.

Projekt polega na dociepleniu hal produkcyjnych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych o mocy 39,9 kW.

Dzięki temu zyskujemy lepszą efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie.