W związku z prowadzonym postępowaniem na zakup suszarni próżniowej – 1 komplet (suszarnia do suszenia drewna) w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski Ir Bud” zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert dotyczącym powyższego zamówienia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne warunki zamówienia znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Zaproszeniu do składania ofert.

Załączniki:
załącznik nr 2 Oświadczenie

Zaproszenie do składania ofert

Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i_konkursem_ofert_nowy bis

Zalacznik nr 1 Formularz oferty

Zalacznik nr 3 Umowa z wykonawcą