Projekty unijne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski Ir Bud

W związku z prowadzonym postępowaniem na zakup suszarni próżniowej – 1 komplet (suszarnia do suszenia drewna) w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski Ir Bud” zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert dotyczącym powyższego...

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski IR-BUD

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski IR-BUD ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW,...