Wyniki o wybranym wykonawcy dotyczące przetargu „Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy”.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Zakłady Usługowe „Centrum-Usługa” sp. z o.o. 01-100 Warszawa, ul. Strąkowa 22,
Data wpłynięcia oferty: 05.07.2019 godz. 13:07:49
Cena: 990 150,00 brutto