Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ireneusz Goławski "IR-BUD"

Numer projektu: RPLU.03.00-06-0195/19

Opis działania: Wzrost konkurencyjności MŚP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020